Pressemeddelelse fra Dansk Selskab for Indvandrersundhed

29. november 2015

”Et godt helbred er grundlæggende en vellykket integration og livskvalitet som ny i Danmark, hvor der er mange andre opgaver og udfordringer med sprog, uddannelse og usikkerhed om familien der stadig er i hjemlandet” udtaler Marie Nørredam, formand for Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Imidlertid har en ny obligatorisk helbredsundersøgelse af nyankommne flygtninge haft en svær start. Dansk Selskab for Indvandrersundhed indbyder derfor en lille kreds af ansvarlige embedsmænd og praktikere til uformelt at mødes og diskutere hvad vi kan gøre bedre i praksis. Et skrantende helbred eller oversete psykiske problemer, kan gøre en ny start og integration meget vanskelig. Handicaps, ubehandlede infektioner eller kronisk sygdom kan eksempelvis hæmme flygtninges dansk indlæring.

I foråret 2013 blev det pålagt kommunerne at tilbyde en helbredsundersøgelse til alle, der har fået asyl samt deres sammenførte familiemedlemmer. I februar i år dokumenterede en rapport fra Rigsrevisionen, at loven ikke blev overholdt. I maj kom den længe ventede praktiske vejledning til undersøgelsen. Alligevel halter det stadig ifølge flere kilder, både med antallet og indholdet af undersøgelserne. Det er kommet frem på et nyligt stormøde i Dansk Selskab for Indvandrersundhed, ved en rundspørge fra Indvandrermedicinsk Klinik i Odense samt en igangværende undersøgelse udført af Social Styrelsen. Undersøgelserne tyder på at der kan være barrierer både i kommunerne, blandt lægerne og hos flygtningene. Institut for Menneskerettigheder lavede i 2013 en undersøgelse af området og her svarede 50 % af lægerne at de ønske sig mere undervisning om flygtninges sundhed og kommunikation.

Flere artikler i pressen har den seneste tid vist at nogle kommuner slet ikke tilbyder helbredstjekket mens lægerne i andre kommuner enten ikke har tid eller ikke vil udføre undersøgelsen. Undersøgelsen giver imidlertid en enestående mulighed for at kommunerne kan hjælpe den enkelte flygtning og dennes familie bedst muligt.

SIS inviterer derfor Kommunernes Landsforening, Røde Kors Asyl afdeling, Praktiserende Lægers Organisation, de Indvandrermedicinske Klinikker, repræsentanter for sociallægerne og Social Styrelsen til uformelt at mødes før jul for at diskutere, hvordan vi kan gøre helbredsundersøgelsen af nyankommne flygtninge bedre og hvordan man kan hjælpe de mest udfordrede kommuner.

Kontakt: Formand SIS, Marie Nørredam mano@sund.ku.dk (tel: 25219925).

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2024