Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Formålet med Selskab for indvandrersundhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

03. oktober 2022 | 13:30

Hvordan sikrer vi sundhed og velfærd for ældre i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund?

Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) inviterer til seminar: Hvordan sikrer vi sundhed og velfærd for ældre i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund?

Hvor og hvornår:
Mandag den 3. oktober kl. 15.30-18.00
Nielsine Nielsine Auditoriet, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, 2200 København

Baggrund:
Det danske velfærdssamfund står over for nye udfordringer når andelen af ældre med etnisk minoritetsbaggrund forventes at stige de kommende år. Ældre etniske minoritetsborgere bliver ofte fanget i et krydsfelt mellem hjemlandets og modtagerlandets værdier og de hybride personlige behov, der kan opstå når man er ældre i et fremmed land. Dette kan have store konsekvenser for både de enkelte borgere og deres familier men også for sundhedsvæsnet. Der er et voksende behov for mere viden om, hvordan vi sikre det gode ældreliv for borgere med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) sætter i dette seminar fokus på, hvordan vi sikrer sundhed og velfærd for ældre i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund gennem en række oplæg og en efterfølgende paneldebat.

Pris og tilmelding:
Prisen for deltagelse, inklusiv kaffe og kage, er:

 • 45 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
 • 75 kr. for øvrige deltagere.

Der kan betales med MobilePay i døren eller via bankoverførsel til Arbejdernes Landsbank, Reg. nr.: 5361, Konto nr.: 025502.

Tilmeld dig her på siden eller send en mail til sekretariat@indvandrersundhed.dk

Program:

15.30-15.45: Registrering og kaffe

15.45-15.55: Velkomst ved professor og forkvinde for SIS, Marie Nørredam

15.55-16.15: Ældre med etnisk minoritetsbaggrund – hvad karakteriserer gruppen?

Anika Liversage, Seniorforsker hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

16.15-16.35: Roller, forventninger og dilemmaer som pårørende

Dorthe S. Nielsen, Sygeplejerske og professor i sårbarhed, Indvandrermedicinsk Klinik Odense

16.35-16.55: Erfaringer fra det kommunale arbejde med ældre etniske minoritetsborgere

Mette Olsen, Centerchef på Peder Lykke Centret, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen Københavns kommune
Anna Mayland Bengtsson, Specialkonsulent på Peder Lykke Centret
Ayse Döner Toplu, Koordinator for Etnisk Ressourceteam

16.55-17.15: Kan etniske minoritetsældre få et godt ældreliv i Danmark?

Asim Latif, Udviklingschef i Fonden for Socialt Ansvar

17.15-17.55: Paneldebat: Hvordan sikrer vi sundhed og velfærd for ældre i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund?

Deltagere er; Mirjana Saabye, Chefkonsulent og faglig koordinator hos Ældre Sagen; Rune Nielsen, Seniorforsker i Nationalt Videnscenter for Demens; Alma Bekturganova Andersen, Projektleder Besøg På Modersmål; og Lotte Frejo Varder, Projektleder for Styrkede ældrefællesskaber i Dansk Flygtningehjælp (ikke bekræftet). Marie Nørredam er ordstyrer.

17.55-18.00: Opsamling og tak for i dag ved Marie Nørredam

Kilde: Danmarks statistik - https://www.statistikbanken.dk/frdk120

31. august 2021 | 12:00

COVID-19 pandemien: Hvad har vi lært om migranter og etniske minoriteter?

Seminar tirsdag den 31. august kl. 14.00-17.15: COVID-19 pandemien: Erfaringer vedrørende migranters og etniske minoriteters sundhed

Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) sætter i dette seminar fokus på, hvad vi har lært om migranter og etniske minoriteters sundhed under COVID-19 pandemien gennem en række oplæg og en efterfølgende paneldebat om erfaringer og indsatser mod COVID-19 rettet etniske minoritetsborgere.

Tid og sted:
14.00-17.15. Holst Auditoriet, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, 2200 København

Pris:
Prisen for deltagelse, inklusiv kaffe og kage, er:

 • 75 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
 • 150 kr. for øvrige deltagere.


Tilmelding:
Tilmelding skal ske på sekretariat@indvandrersundhed.dk og skal være os i hænde senest den 27. august. Ved tilmelding modtages oplysninger om betaling. Du kan blive medlem af SIS på vores hjemmeside www.indvandrersundhed.dk.

Baggrund:
COVID-19 pandemien har tydeliggjort etnisk og social ulighed i sundhed i Danmark og resten af verden. Med pandemiens indtog i starten 2020, viste det sig hurtigt, at sygdommen havde en social slagside, hvor især migranter og etniske minoritetsborgere var særligt udsatte. Pandemien har vist, at arbejdet med sundhed, migration og kommunikation er grundlæggende for at opnå lighed i sundhed for hele befolkningen.

Program:
14.00-14.10: Velkomst ved forkvinde for SIS, Marie Nørredam

14.10-14.30: Tema 1: COVID-19 blandt migranter og etniske minoriteter i Danmark

 • Forskelle i smitte og hospitalsindlæggelser blandt etniske minoriteter og danskfødte, Ph.d. Sabrina Islamoska, Københavns Universitet og Statens Serums Institut.

14.30-15.10: Tema 2: Sundhedsmyndighedernes indsatser blandt etniske minoritetsborgere

 • Informationen om COVID-19 til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen.
 • Covid-19 indsatsen på Vestegnen, Chef Testcenter Danmark i Region Hovedstaden Pernille Lohse, Region Hovedstaden.

15.10-15.30: Kaffepause

15.30.16.30: Tema 3: Frivillige og lokale tiltag mod COVID-19 rettet etniske minoriteter

 • Frivillige indsatser for flygtninge og migranter: corona-hotline, tryghedsopkald og online lektiehjælp, leder af Center for Udsatte Flygtninge Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp.
 • Erfaringer fra Beboerforeningen Vollsmose, beboerformand Nishan Ganesh, Beboerforeningen Vollsmose.
 • Erfaringer fra indsatser for minoritetsetniske danskere, Projektleder for Sunde Fællesskaber Louise Kjær, Indvandrer Kvindecentret Nørrebro.

16.30-16.40: Pause

16.40-17.15: Paneldebat: ”Hvordan kan erfaringerne bruges fremadrettet?”

 • Paneldebat om, hvordan vi kan bruge erfaringerne fremadrettet. Deltagere er; Morten Sodemann, professor i global sundhed og læge på indvandrermedicinsk klinik Odense; Urfan Zahoor Ahmed, praktiserende læge, Hvidovre Kommune; og Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Marie Nørredam er ordstyrer.
 • Opsamling og tak for i dag ved Marie Nørredam


OBS:
Der skal kunne fremvises gyldigt coronapas. Arrangementet afholdes forsvarligt inden for myndighedernes og Københavns Universitets til enhver tid gældende retningslinjer.

22. august 2022 | 14:00

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Indvandrersundhed 2022
Mandag den 22. august 2022 kl. 16.00 – 17.30
Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, København, lokale 5.0.22

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
 • Aflæggelse af regnskab for 2021, godkendelse af budget for 2022 samt fastlæggelse af kontingent v. Marie Nørredam
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart og SIS Aarhus
 • Valg af formand/kvinde, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Dansk Selskab for Indvandrersundhed i et fremtidsperspektiv
 • Eventuelt

Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest mandag den 15. august 2022.

30. juni 2021 | 14:00

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Indvandrersundhed 2021
Onsdag den 30. juni 2021 kl. 16.00 – 17.30

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
 • Aflæggelse af regnskab for 2020, godkendelse af budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent v. Hanne Winther Frederiksen
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart og SIS Aarhus
 • Valg af formand/kvinde, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest mandag den 28. juni 2021.

26. november 2021 | 09:00

Dansk Pædiatrisk Selskab Temadag om "Tolke for børn, børn som tolke"

Dansk Pædiatrisk Selskab inviterer til efterårets temadag med overskriften Tolke for børn, børn som tolke - kulturelle og sproglige møder med børn i sundhedsvæsenet.

Hvor og hvornår:
Fredag d. 26. november 2021 kl. 10-16.30 på Rigshospitalet.

Baggrund:
Temadagen arrangeres i samarbejde med Yngre Pædiatere (YP) og Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS).

Der er lagt op til en spændende dag med et flot program, hvor du bl.a. kan høre oplæg fra Özlem Cekic, sygeplejerske, debattør og tidligere folketingsmedlem, Signe Riktrup Jensen, leder af Tolkecenter Syddanmark, samt professor Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik, OUH. Et vigtigt område vi alle kan lære noget af og blive bedre til at navigere i - til gavn for vores patienter.

Program:

10:00 - 10.30: Kaffe, indskrivning, velkomst 10:30 - 10:45: Sprogbarrierer i praksis

10:45 - 11.00: Tolke til børn, et studie fra Region H, v. Kia Dungu, læge, PhD studerende

11:00 - 11:15: Børn som tolke, egne erfaringer, v. Heven Tewelde

11:15 - 12.30: Sprogbarrierer og kulturmøder i klinikken, v. Özlem Cekic, sygeplejerske, debattør

12.30 - 13.00: Frokost 13.00 - 13.30: En dreven tolkebruger deler erfaringer, v. Morten Sodemann, professor i Indvandrermedicin, OUH

13.30 - 14.00: Oplev en tolkesituation på egen krop

14.00 - 14.30: Hvad kræver det at tolke, v. Else Danielsen, tolkeleder, det Grønlandske patienthjem

14.30 - 15.00: Hvad kan vi forvente af tolke og hvad kan de forvente af os, v. Signe Riktrup Jensen, Leder, Tolkecenter Syddanmark

15.00 - 15.15: Pause

15:15 - 15.45: Language Barriers and Adverse Events in pediatric emergency departments, v. Alicia Khan, Harvard University

15:45 - 16.15: Det woke sundhedsvæsen: mere nysgerrige, åbne og bedre til at forstå vores patienter i al deres mangfoldighed, v. Marie Nørredam, MESU

16.15 - 16.30: Afrunding

Tilmelding:
Temadagen er gratis for medlemmer af DPS/YP. Deltagergebyr på 150 kr. for medlemmer af SIS samt 400 kr. for øvrige deltagere.
Deadline for tilmelding d. 23.11.21.

Tilmelding på webredaktoer@paediatri.dk med navn, mailadresse, telefonnummer samt oplysning om evt. medlemskab af enten DPS, YP eller SIS. Indbetaling på følgende konto: Reg.nr. 6771, kontonummer 5554418.

Forplejning:
Der vil blive serveret en sandwich og en vand, snacks, kaffe og te. Ved evt. allergier, oplyses dette ved tilmelding på ovenstående mailadresse.

06. april 2022 | 13:00

MESU seminar om "En god modtagelse af ukrainske flygtningebørn og unge: hvad ved vi fra skole- og sundhedsområdet"

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) og Københavns Universitet afholder seminar om "En god modtagelse af ukrainske flygtningebørn og unge: hvad ved vi fra skole- og sundhedsområdet"

Hvor og hvornår:
6. april 2022, 15:00-17:00. Center for Sundhed og Samfund, Gammeltoftsgade 15, 1353 Købehavn K, bygning 35, auditorium 35.01.06
Online link: https://ucph-ku.zoom.us/j/69466592168?pwd=NG9TZytyNlJCVDBkcm8vRmJ5TGJLUT09

Baggrund:
Omkring halvdelen af de ukrainske flygtninge i Danmark er børn og unge, som skal etablere et nyt liv i kortere eller længere tid. Det giver store udfordringer for det enkelte barn og familien, men også for kommunerne og de andre involverede aktører, der skal støtte op om børnenes nye liv. Ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) har vi gennem en årrække haft fokus på, hvordan man fremmer trivsel og sundhed blandt børn og unge med flygtningebaggrund. Seminaret vil fremhæve erfaringer på skole- og sundhedsområdet fra nylig forskning vedrørende nyankomne flygtninge med henblik på at informere praktikere og andre aktører på området.

Program:
15.00-15.05 Velkommen v. Marie Nørredam, professor og centerleder, MESU.

15.05-15.20 Gode rammer for den kommunale integrationsindsats: indsigter og erfaringer fra unge flygtninge og integrationsmedarbejdere i årerne 2018 til 2020 v. Louise Dånge, ph.d. -studerende, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

15.20-15.35 Genetabler modtagerklasserne. De er vigtige for flygtningebørns trivsel v. Morten Skovdal, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

15.35-15.50 Uddannelse er nøglen til at sikre børn og unge med flygtningebaggrund gode fremtidsmuligheder v. Christopher Montgomery, adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

15.50-16.05 Hvad fejler nyankomne flygtningebørn og hvad gør vi? v. Anne Mette Hvass, HUlæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital.

16.05-16.20 Supporting the well-being of refugee families with young children: the caring role of health nurses v. Maria Castaner, adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

16.20-16.35 De 10 bud til en god start for flygtningebørn v. Signe Smith Jervelund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

16.35-17.00 Afrunding: Hvordan kan erfaringerne bruges v. Mette Blauenfeldt, sektionschef, Dansk Flygtningehjælp og Helle Steiness Olsen, chefkonsulent, Kontoret for Børn, Unge og Folkeskole, KL.

Alternativ til zoomlink: meeting ID 694 6659 2168, pass code 359352
Kort over Center for Sundhed og Samfund: https://ifsv.ku.dk/kontakt/css_kort_web.pdf

01. september 2022 | 14:30

Sund Start Infomøde

Dato: 1. september 2022 kl. 16.30-18
Hvor: CSS (Det Gamle Kommunehospital), Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. Bygning 5, lokale 22 (lokale 5.0.22)

Vi er ved at planlægge et nyt semester i Sund Start og vil gerne have DIG med!

Sund Start er en interessegruppe under Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) bestående af yngre læger, der frivilligt underviser i det danske sundhedsvæsen på sprogskoler og i andre relevante fora i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Undervisningen tager 2-3 timer og tager udgangspunkt i den almen praktiserende læges rolle.

Vi møder vores nye medborgere i øjenhøjde og hjælper dem med at forstå vores sundhedsvæsen. Vores mål med undervisningen er at bibringe nye borgere i Danmark en bedre forståelse af det danske sundhedssystem, for at blive i stand til at få den rigtige hjælp på rette tid og sted, og for at forstå danske læger og syn på sundhed bedre. Samtidig bliver vi selv klogere på de barrierer, som kan opleves i systemet, når man kommer udefra.

Kunne du tænke dig at komme ud at undervise eller er du blot nysgerrig? Mangler du lidt point til CV´et? Så kom og hør mere til vores infomøde.

Program:
Kl. 16.30 - 17.15: Info om Sund Start og introduktion til undervisning.
kl. 17.15-17.30: Kort pause
Kl. 17.30-18: Spørgsmål, snak og fordeling af mulige jobs.Vi glæder os til at se jer!Mvh. Sund Starts Styregruppe

26. oktober 2023 | 11:00

Tværfaglig eftermiddag: Hæmoglobinsygdomme hos børn og unge i Danmark og globalt

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) holder seminar i samarbejde med Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) tirsdag d. 26. oktober kl. 13.00-18.00, Auditorium 93, Rigshospitalet.

350.000 børn fødes hvert år med en arvelig hæmoglobinsygdom, og 7% af verdens befolkning er anlægsbærere I DK ses sygdommene primært hos immigranter eller efterkommere af disse, og kendskabet til sygdommene i befolkningen og blandt sundhedspersonale er begrænset.

Det vil vi gerne være med til at ændre med denne tema-eftermiddag for alle interesserede BLIV KLOGERE PÅ:

• Sygdommenes udbredelse i DK og globalt – hvorfor er det vigtigt, vi kender dem? (oplev bl.a. professor Isaac Odame, Toronto, Canada samt overlæge og leder af Dansk Rødt Blodcelle Center, Andreas Glenthøj)

• Hvornår vi skal få mistanke om hæmoglobin-sygdom, og hvordan stiller vi diagnosen? (overlæge Marianne Hoffman, RH)

• Komplikationer og behandling af disse – hvad er farligt og hvorfor?

• Case-stories fra patienter og oplæg fra eksperter om det at leve med en sygdom i Danmark som primært forekommer blandt migranter og efterkommere (oplev bl.a. Professor Marie Nørredam, Dansk Selskab for Indvandrersundhed)

TILMELDING: tilmelding@paediatri.dk Pris: Gratis for medlemmer af DPS og YP, medlemmer af SIS: 50 kr., ikke-medlemmer: 75 kr.

14. juni 2023 | 13:00

Seminar: Patientsikkerhed og tolkebrug i det danske sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Indvandrersundhed holder seminar om Patientsikkerhed og tolkebrug i det danske sundhedsvæsen onsdag d. 14. juni 2023 kl. 15.00-17.00. Seminaret afholdes i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU).

Adresse: Center for Sundhed og Samfund (CSS), Bygning 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K

Find vej: https://samf.ku.dk/kontakt/findvej/ 

OBS: Nu med mulighed for online deltagelse! Det koster 40 kr. Send en mail til sekretariat@indvandrersundhed.dk for at tilmelde dig og få link tilsendt!

Program

15.00-15.10: Velkommen v. forperson for SIS professor Marie Nørredam

15.10– 15.30: Case præsentationer ved De Indvandrermedicinske Klinikker. Ved farmaceut Afsaneh Ahmadi (Hvidovre), professor Morten Sodemann (Odense) samt overlæge Jane Agergaard (Klinik for Kompleks og Tværkulturel Medicin i Århus)

15.30– 15.50: De juridiske konsekvenser af manglende eller dårlig tolkning: hvad betyder det for patienten? Ved Jytte Lindgård, Formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater

15.50-16.10: Styrelsen for patientsikkerhed: Hvordan håndterer man utilsigtede hændelser som følge af sprogbarrierer? Ved chefkonsulent Britta Bjerrum Mortensen

16.10– 16.30: De juridiske konsekvenser af manglende eller dårlig tolkning: har lægen ansvaret og hvad er konsekvenserne? Ved professor i sundhedsret Mette Hartlev, Københavns Universitet

16.30-17.00:Diskussion

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse, inklusiv kaffe og kage, er:

 • 40 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
 • 80 kr. for øvrige deltagere.

Tilmelding skal ske på sekretariat@indvandrersundhed.dk og skal være os i hænde senest den 11. juni.

OBS: Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget.

Betaling

Betal via MobilePay ved at overføre beløbet til 188482, eller på linkene koden nedenfor:

*Vi arbejder på at gøre det tilgængeligt online!Find vej: https://www.econ.ku.dk/besoeg/studiepraktik/tid-og-sted/KOMUNEHOSPITALET_KORT_WEB2018.png 

06. september 2023 | 13:30

SIS Generalforsamling 2023

Dansk Selskab for Indvandrersundhed indkalder til generalforsamling onsdag den 6. september 2023 kl. 15.30-17.00, Lokale 5.0.22, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

15.30-17.00: Ordinær generalforsamling Dagsorden
• Valg af dirigent og referent
• Formandsberetning v. Marie Nørredam
• Aflæggelse af regnskab for 2022, godkendelse af budget for 2023 samt fastlæggelse af kontingent • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer
• Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart, SIS Aarhus og SIS tværkulturelle kompetencer
• Valg af forperson, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
• Valg af revisorer
• Eventuelt

Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest torsdag den 31. august 2023.

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2024