Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Formålet med Selskab for indvandrersundhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

02. september 2020 | 14:00

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Indvandrersundhed

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
  • Aflæggelse af regnskab for 2019 og godkendelse af budget for 2020 v. Marie Nørredam
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
  • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart og SIS-Århus
  • Valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2021