Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Formålet med Selskab for indvandrersundhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

30. juni 2021 | 14:00

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Indvandrersundhed 2021
Onsdag den 30. juni 2021 kl. 16.00 – 17.30

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
 • Aflæggelse af regnskab for 2020, godkendelse af budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent v. Hanne Winther Frederiksen
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart og SIS Aarhus
 • Valg af formand/kvinde, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest mandag den 28. juni 2021.

31. august 2021 | 12:00

COVID-19 pandemien: Hvad har vi lært om migranter og etniske minoriteter?

Seminar tirsdag den 31. august kl. 14.00-17.15: COVID-19 pandemien: Erfaringer vedrørende migranters og etniske minoriteters sundhed

Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) sætter i dette seminar fokus på, hvad vi har lært om migranter og etniske minoriteters sundhed under COVID-19 pandemien gennem en række oplæg og en efterfølgende paneldebat om erfaringer og indsatser mod COVID-19 rettet etniske minoritetsborgere.

Tid og sted:
14.00-17.15. Holst Auditoriet, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, 2200 København

Pris:
Prisen for deltagelse, inklusiv kaffe og kage, er:

 • 75 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
 • 150 kr. for øvrige deltagere.


Tilmelding:
Tilmelding skal ske på sekretariat@indvandrersundhed.dk og skal være os i hænde senest den 27. august. Ved tilmelding modtages oplysninger om betaling. Du kan blive medlem af SIS på vores hjemmeside www.indvandrersundhed.dk.

Baggrund:
COVID-19 pandemien har tydeliggjort etnisk og social ulighed i sundhed i Danmark og resten af verden. Med pandemiens indtog i starten 2020, viste det sig hurtigt, at sygdommen havde en social slagside, hvor især migranter og etniske minoritetsborgere var særligt udsatte. Pandemien har vist, at arbejdet med sundhed, migration og kommunikation er grundlæggende for at opnå lighed i sundhed for hele befolkningen.

Program:
14.00-14.10: Velkomst ved forkvinde for SIS, Marie Nørredam

14.10-14.30: Tema 1: COVID-19 blandt migranter og etniske minoriteter i Danmark

 • Forskelle i smitte og hospitalsindlæggelser blandt etniske minoriteter og danskfødte, Ph.d. Sabrina Islamoska, Københavns Universitet og Statens Serums Institut.

14.30-15.10: Tema 2: Sundhedsmyndighedernes indsatser blandt etniske minoritetsborgere

 • Informationen om COVID-19 til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen.
 • Covid-19 indsatsen på Vestegnen, Chef Testcenter Danmark i Region Hovedstaden Pernille Lohse, Region Hovedstaden.

15.10-15.30: Kaffepause

15.30.16.30: Tema 3: Frivillige og lokale tiltag mod COVID-19 rettet etniske minoriteter

 • Frivillige indsatser for flygtninge og migranter: corona-hotline, tryghedsopkald og online lektiehjælp, leder af Center for Udsatte Flygtninge Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp.
 • Erfaringer fra Beboerforeningen Vollsmose, beboerformand Nishan Ganesh, Beboerforeningen Vollsmose.
 • Erfaringer fra indsatser for minoritetsetniske danskere, Projektleder for Sunde Fællesskaber Louise Kjær, Indvandrer Kvindecentret Nørrebro.

16.30-16.40: Pause

16.40-17.15: Paneldebat: ”Hvordan kan erfaringerne bruges fremadrettet?”

 • Paneldebat om, hvordan vi kan bruge erfaringerne fremadrettet. Deltagere er; Morten Sodemann, professor i global sundhed og læge på indvandrermedicinsk klinik Odense; Urfan Zahoor Ahmed, praktiserende læge, Hvidovre Kommune; og Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Marie Nørredam er ordstyrer.
 • Opsamling og tak for i dag ved Marie Nørredam


OBS:
Der skal kunne fremvises gyldigt coronapas. Arrangementet afholdes forsvarligt inden for myndighedernes og Københavns Universitets til enhver tid gældende retningslinjer.

26. november 2021 | 09:00

Dansk Pædiatrisk Selskab Temadag om "Tolke for børn, børn som tolke"

Dansk Pædiatrisk Selskab inviterer til efterårets temadag med overskriften Tolke for børn, børn som tolke - kulturelle og sproglige møder med børn i sundhedsvæsenet.

Hvor og hvornår:
Fredag d. 26. november 2021 kl. 10-16.30 på Rigshospitalet.

Baggrund:
Temadagen arrangeres i samarbejde med Yngre Pædiatere (YP) og Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS).

Der er lagt op til en spændende dag med et flot program, hvor du bl.a. kan høre oplæg fra Özlem Cekic, sygeplejerske, debattør og tidligere folketingsmedlem, Signe Riktrup Jensen, leder af Tolkecenter Syddanmark, samt professor Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik, OUH. Et vigtigt område vi alle kan lære noget af og blive bedre til at navigere i - til gavn for vores patienter.

Program:

10:00 - 10.30: Kaffe, indskrivning, velkomst 10:30 - 10:45: Sprogbarrierer i praksis

10:45 - 11.00: Tolke til børn, et studie fra Region H, v. Kia Dungu, læge, PhD studerende

11:00 - 11:15: Børn som tolke, egne erfaringer, v. Heven Tewelde

11:15 - 12.30: Sprogbarrierer og kulturmøder i klinikken, v. Özlem Cekic, sygeplejerske, debattør

12.30 - 13.00: Frokost 13.00 - 13.30: En dreven tolkebruger deler erfaringer, v. Morten Sodemann, professor i Indvandrermedicin, OUH

13.30 - 14.00: Oplev en tolkesituation på egen krop

14.00 - 14.30: Hvad kræver det at tolke, v. Else Danielsen, tolkeleder, det Grønlandske patienthjem

14.30 - 15.00: Hvad kan vi forvente af tolke og hvad kan de forvente af os, v. Signe Riktrup Jensen, Leder, Tolkecenter Syddanmark

15.00 - 15.15: Pause

15:15 - 15.45: Language Barriers and Adverse Events in pediatric emergency departments, v. Alicia Khan, Harvard University

15:45 - 16.15: Det woke sundhedsvæsen: mere nysgerrige, åbne og bedre til at forstå vores patienter i al deres mangfoldighed, v. Marie Nørredam, MESU

16.15 - 16.30: Afrunding

Tilmelding:
Temadagen er gratis for medlemmer af DPS/YP. Deltagergebyr på 150 kr. for medlemmer af SIS samt 400 kr. for øvrige deltagere.
Deadline for tilmelding d. 23.11.21.

Tilmelding på webredaktoer@paediatri.dk med navn, mailadresse, telefonnummer samt oplysning om evt. medlemskab af enten DPS, YP eller SIS. Indbetaling på følgende konto: Reg.nr. 6771, kontonummer 5554418.

Forplejning:
Der vil blive serveret en sandwich og en vand, snacks, kaffe og te. Ved evt. allergier, oplyses dette ved tilmelding på ovenstående mailadresse.

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2022