Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Her kan du se vores tidligere aktiviteter

Formålet med Selskab for indvandrersundhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

30. juni 2021 | 14:00

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Indvandrersundhed 2021
Onsdag den 30. juni 2021 kl. 16.00 – 17.30

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
 • Aflæggelse af regnskab for 2020, godkendelse af budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent v. Hanne Winther Frederiksen
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart og SIS Aarhus
 • Valg af formand/kvinde, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest mandag den 28. juni 2021.

31. august 2021 | 12:00

COVID-19 pandemien: Hvad har vi lært om migranter og etniske minoriteter?

Seminar tirsdag den 31. august kl. 14.00-17.15: COVID-19 pandemien: Erfaringer vedrørende migranters og etniske minoriteters sundhed

Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) sætter i dette seminar fokus på, hvad vi har lært om migranter og etniske minoriteters sundhed under COVID-19 pandemien gennem en række oplæg og en efterfølgende paneldebat om erfaringer og indsatser mod COVID-19 rettet etniske minoritetsborgere.

Tid og sted:
14.00-17.15. Holst Auditoriet, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, 2200 København

Pris:
Prisen for deltagelse, inklusiv kaffe og kage, er:

 • 75 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
 • 150 kr. for øvrige deltagere.


Tilmelding:
Tilmelding skal ske på sekretariat@indvandrersundhed.dk og skal være os i hænde senest den 27. august. Ved tilmelding modtages oplysninger om betaling. Du kan blive medlem af SIS på vores hjemmeside www.indvandrersundhed.dk.

Baggrund:
COVID-19 pandemien har tydeliggjort etnisk og social ulighed i sundhed i Danmark og resten af verden. Med pandemiens indtog i starten 2020, viste det sig hurtigt, at sygdommen havde en social slagside, hvor især migranter og etniske minoritetsborgere var særligt udsatte. Pandemien har vist, at arbejdet med sundhed, migration og kommunikation er grundlæggende for at opnå lighed i sundhed for hele befolkningen.

Program:
14.00-14.10: Velkomst ved forkvinde for SIS, Marie Nørredam

14.10-14.30: Tema 1: COVID-19 blandt migranter og etniske minoriteter i Danmark

 • Forskelle i smitte og hospitalsindlæggelser blandt etniske minoriteter og danskfødte, Ph.d. Sabrina Islamoska, Københavns Universitet og Statens Serums Institut.

14.30-15.10: Tema 2: Sundhedsmyndighedernes indsatser blandt etniske minoritetsborgere

 • Informationen om COVID-19 til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen.
 • Covid-19 indsatsen på Vestegnen, Chef Testcenter Danmark i Region Hovedstaden Pernille Lohse, Region Hovedstaden.

15.10-15.30: Kaffepause

15.30.16.30: Tema 3: Frivillige og lokale tiltag mod COVID-19 rettet etniske minoriteter

 • Frivillige indsatser for flygtninge og migranter: corona-hotline, tryghedsopkald og online lektiehjælp, leder af Center for Udsatte Flygtninge Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp.
 • Erfaringer fra Beboerforeningen Vollsmose, beboerformand Nishan Ganesh, Beboerforeningen Vollsmose.
 • Erfaringer fra indsatser for minoritetsetniske danskere, Projektleder for Sunde Fællesskaber Louise Kjær, Indvandrer Kvindecentret Nørrebro.

16.30-16.40: Pause

16.40-17.15: Paneldebat: ”Hvordan kan erfaringerne bruges fremadrettet?”

 • Paneldebat om, hvordan vi kan bruge erfaringerne fremadrettet. Deltagere er; Morten Sodemann, professor i global sundhed og læge på indvandrermedicinsk klinik Odense; Urfan Zahoor Ahmed, praktiserende læge, Hvidovre Kommune; og Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Marie Nørredam er ordstyrer.
 • Opsamling og tak for i dag ved Marie Nørredam


OBS:
Der skal kunne fremvises gyldigt coronapas. Arrangementet afholdes forsvarligt inden for myndighedernes og Københavns Universitets til enhver tid gældende retningslinjer.

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2021