Hvem er Dansk Selskab for Indvandrersundhed?

Hvem er Dansk Selskab for Indvandrersundhed?

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed. Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark. Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere. Selskabet giver bedre grundlag for at håndtere de nye udfordringer og udnytte de muligheder, som indvandringen skaber. Med selskabet ønsker vi at give området en stærkere profil og skabe et innovativt og udviklingsorienteret forum for dialog om indvandrere og flygtninges sundhed og integration.

Bestyrelse

Marie Nørredam

Formand

Marie Nørredam

Professor, MD, Ph.D., DMSc.

Morten Sodemann

Næstformand

Morten Sodemann

Professor, overlæge

Rahma Omar Salad

Kasserer

Rahma Omar Salad

Sygeplejerske og Cand. scient. san. publ. (MSc in Public Health).

Chalotte Stecher

Bestyrelsesmedlem

Chalotte Stecher

Speciallæge i Infektionsmedicin. Afdelingslæge Indvandrermedicinsk klinik Hvidovre, PhD tropemedicin

Christian Wejse

Bestyrelsesmedlem

Christian Wejse

Afdelingslæge, PhD, lektor, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, Skejby / GloHAU, Center for Global Health, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Alexandra Kruse

Bestyrelsesmedlem

Alexandra Kruse

Børnelæge, phd, lektor

Rikke Dalsted

Bestyrelsesmedlem

Rikke Dalsted

Leder af Dansk Røde Kors Sundhedsklinik for Udokumenterede immigranter i Danmark. Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab, sociolog, BA i sygepleje.

Maria Goldschmidt

Bestyrelsesmedlem

Maria Goldschmidt

Reservelæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital

Mathilde Horn Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mathilde Horn Andersen

Medicinstuderende v. Københavns Universitet og forskningsassistent på Indvandremedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital

Emilie Mai Anderberg

Sekretariatsmedarbejder

Emilie Mai Anderberg

Studerende MSc i Global Health v. Københavns Universitet. BA i Folkesundhedsvidenskab.

Hvad laver vi?

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed. Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark. Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere.

Dansk Selskab for Indvandrersundhed arbejder på en lang række områder for at opfylde selskabets formål. Vi arrangerer seminarer og stiller os til rådighed for rådgivning af myndigheder og institutioner og deltager i den offentlige debat.

Selskabets medlemmer har i høj grad mulighed forat påvirke aktiviteterne. Du kan altid kontakte til os og indsende en ide til et arrangement eller en aktivitet.

Vores vision

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed. Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark. Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere. Selskabet giver bedre grundlag for at håndtere de nye udfordringer og udnytte de muligheder, som indvandringen skaber. Med selskabet ønsker vi at give området en stærkere profil og skabe et innovativt og udviklingsorienteret forum for dialog om indvandrere og flygtninges sundhed og integration.

Vi arbejder for at fremme:

  • Viden om og indsigt i indvandreres sundhed og sygdom (herunder flygtninge og udokumenterede indvandrere), blandt voksne og børn, såvel i offentligheden som i relevante organisationer og institutioner, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.
  • Forskning og uddannelse på feltet, herunder videre- og efteruddannelse, vedrørende indvandreres sundhed
  • Udvikling og forbedring af vilkårene for indvandrere og deres børn af betydning for deres sundhed, herunder sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom for dermed at medvirke til at sikre lighed i sundhed og lige adgang til sundhedsydelser.

Medlemskab af selskabet

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer både enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og/eller har interesse for udvikling og forskning indenfor indvandreres sundhed.

Initiativgruppen bag selskabet

Initiativgruppen bag selskabet omfatter blandt andet Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Københavns Universitet, De Indvandrermedicinske Hospitalskliniker i Odense og Hvidovre, Dansk Røde Kors og Rigshospitalets børneafdeling.

SIS undergrupper

Sund Start
Sund Start er en interesseorganisation under Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS). Vi er en gruppe af yngre læger, der frivilligt tilbyder undervisning om det danske sundhedsvæsen på sprogskoler og i andre relevante fora. Herigennem ønsker vi at vejlede nye medborgere i, hvordan man navigerer i det danske sundhedsvæsen, så de kan finde den rette hjælp, på rette tid og sted. Vores formål er også at skabe en større kulturel forståelse blandt yngre læger, som de kan tage med sig i deres daglige arbejde.Håbet er, at Sund Start kan bidrage til at mindske misforståelser og fremme sundheden blandt etniske minoritetsborgere og bidrage til en øget lighed i sundhed.

Kontaktoplysninger:
Sund Start, Region Hovedstaden: sundstarthovedstaden@gmail.com
Sund Start, Region Sjælland: sundstartsjaelland@gmail.com


SIS Aarhus
SIS Aarhus, er en undergruppe under Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS), og består af medlemmer af SIS med interesse for indvandrermedicin. Koordineringsgruppen består af PhD studerende Charlotte Dyrehave, infektionsmediciner Jane Agergaard, samfundsmediciner Anne Mette Fløe Hvass og infektionsmediciner Christian Wejse. Vi stiler mod at afholde lokale møder 1-2 gange pr semester om emner med fokus på migrantsundhed.

Kontaktperson:
Charlotte Dyrehave, cdu@clin.au.dk

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2023