Hvem er Dansk Selskab for Indvandrersundhed?

Hvem er Dansk Selskab for Indvandrersundhed?

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed. Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark. Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere. Selskabet giver bedre grundlag for at håndtere de nye udfordringer og udnytte de muligheder, som indvandringen skaber. Med selskabet ønsker vi at give området en stærkere profil og skabe et innovativt og udviklingsorienteret forum for dialog om indvandrere og flygtninges sundhed og integration.

Bestyrelse

Christian Wejse

Forperson

Christian Wejse

Professor, overlæge. Klinik for Kompleks og Tværkulturel Medicin, AUH / GloHAU Center for Global Sundhed, Aarhus Universitet Jeg er infektionsmediciner med stor interesse for global sundhed som i mange år har arbejdet på at opbygge indvandrermedicin i Aarhus og nu er lykkedes med at etablere Klinik for Kompleks og Tværkulturel Medicin, som jeg leder. Jeg er optaget af at skabe gode relevante sundhedstilbud for komplekse og multisyge patienter med indvandrerbaggrund og etablering af bedre glo-kal sundhed.

Morten Sodemann

Næstforperson

Morten Sodemann

Professor i global sundhed og indvandrermedicin, Klinisk Institut Syddansk Universitet samt overlæge Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital. Forfatter til bøgerne ’Sårbar? Det kan du selv være’ og ’Det du ikke ved får patienten ondt af’. www.ouh.dk/indvandrerklinik og www.ligeglobalsundhed.blogspot.com

Rahma Omar Salad

Kasserer

Rahma Omar Salad

Sygeplejerske og Cand. scient. san. publ. (MSc in Public Health). Jeg er en kandidat i Folkesundhedsvidenskab med specialisering i sundhedsøkonomi og ledelse. Jeg har forskningserfaring og har også gennemgået projektledelsesuddannelse samt opnået betydelig erfaring inden for projektarbejde. Min ekspertise inden for projektledelse omfatter især områder inden for social- og sundhedssektoren. Som professionsbachelor i sygepleje har jeg en bred klinisk erfaring, der strækker sig over forskellige områder, herunder akutsituationer, kroniske sygdomme, intensivpleje, palliativ pleje og ældrepleje. Mine kompetencer spænder over analyse, kvalitetsforbedring, planlægning, rådgivning, formidling og undervisning inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Jeg brænder særligt for at engagere mig i kampen mod ulighed i sundheden, især med fokus på psykisk sårbare og flygtninge. Udover min sundhedsfaglige baggrund har jeg også haft en karriere som radio- og tv-vært og har arbejdet som tolk, oversætter og indtaler. Jeg er desuden aktivt engageret i frivilligt arbejde som konsulent og rådgiver og har bestyrelsesposter i forskellige sundhedsrelaterede organisationer, herunder Tusmo Rådgivning, Alpha Trust, Somalisk Sundhedsforbund og Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

Marie Nørredam

Bestyrelsesmedlem

Marie Nørredam

Professor, MD, Ph.D., DMSc.

Anne Mette Fløe Hvass

Bestyrelsesmedlem

Anne Mette Fløe Hvass

Hoveduddannelseslæge, PhD, post doc. Samfundsmedicin. Region Midtjylland.

Alexandra Kruse

Bestyrelsesmedlem

Alexandra Kruse

Børnelæge, phd, lektor

Maria Goldschmidt

Bestyrelsesmedlem

Maria Goldschmidt

Ph.d. studerende ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Københavns Universitet. Frivillig læge i Reden International.

Sabina David Ruban

Bestyrelsesmedlem

Sabina David Ruban

Reservelæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital. Jeg er med i SIS, fordi jeg gerne vil arbejde med at mindske den ulighed, der er i vores sundhedsvæsen og udbrede viden om dette emne til både fagpersoner og den brede befolkning.

Anne Cathrine Lausten Haugstrup

Bestyrelsesmedlem

Anne Cathrine Lausten Haugstrup

Projektleder og seniorkonsulent DRC Dansk Flygtningehjælp. Jeg har 25 års erfaring med integration, frivillige og civilsamfund. Jeg er regionskonsulent for frivillige i DRC og projektleder for Livet Går Videre, der er et netværksprojekt, hvor frivillige matches i en 1:1-relation med en patient i traumebehandling, som efterværn til den professionelle behandling. Uddannet Cand.scient i geografi og certificeret coach.

Santhiraleka Maheswaran

Suppleant

Santhiraleka Maheswaran

Ph.d. studerende ved Center for sundhedsfaglig forskning. Sygeplejerske, Cand.scient.san.

Caroline Alsted Flinck

Suppleant

Caroline Alsted Flinck

Sygeplejerske og cand.scient. i global sundhed. Arbejder som sygeplejerske og souschef i FAKTI; et kulturhus for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. I SIS kan jeg bidrage med civilsamfundsperspektiv og intersektionelle indsigter fra hverdagen i FAKTI.

Linnea Waade Biermann

Sekretariatsmedarbejder

Linnea Waade Biermann

Studerende Kandidat i Sociologi v. Københavns Universitet. BA i Sociologi.

Hvad laver vi?

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed. Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark. Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere.

Dansk Selskab for Indvandrersundhed arbejder på en lang række områder for at opfylde selskabets formål. Vi arrangerer seminarer og stiller os til rådighed for rådgivning af myndigheder og institutioner og deltager i den offentlige debat.

Selskabets medlemmer har i høj grad mulighed forat påvirke aktiviteterne. Du kan altid kontakte til os og indsende en ide til et arrangement eller en aktivitet.

Vores vision

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed. Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark. Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere. Selskabet giver bedre grundlag for at håndtere de nye udfordringer og udnytte de muligheder, som indvandringen skaber. Med selskabet ønsker vi at give området en stærkere profil og skabe et innovativt og udviklingsorienteret forum for dialog om indvandrere og flygtninges sundhed og integration.

Vi arbejder for at fremme:

  • Viden om og indsigt i indvandreres sundhed og sygdom (herunder flygtninge og udokumenterede indvandrere), blandt voksne og børn, såvel i offentligheden som i relevante organisationer og institutioner, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.
  • Forskning og uddannelse på feltet, herunder videre- og efteruddannelse, vedrørende indvandreres sundhed
  • Udvikling og forbedring af vilkårene for indvandrere og deres børn af betydning for deres sundhed, herunder sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom for dermed at medvirke til at sikre lighed i sundhed og lige adgang til sundhedsydelser.

Medlemskab af selskabet

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer både enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og/eller har interesse for udvikling og forskning indenfor indvandreres sundhed.

Initiativgruppen bag selskabet

Initiativgruppen bag selskabet omfatter blandt andet Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Københavns Universitet, De Indvandrermedicinske Hospitalskliniker i Odense og Hvidovre, Dansk Røde Kors og Rigshospitalets børneafdeling.

SIS undergrupper

Sund Start
Sund Start er en interesseorganisation under Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS). Vi er en gruppe af yngre læger, der frivilligt tilbyder undervisning om det danske sundhedsvæsen på sprogskoler og i andre relevante fora. Herigennem ønsker vi at vejlede nye medborgere i, hvordan man navigerer i det danske sundhedsvæsen, så de kan finde den rette hjælp, på rette tid og sted. Vores formål er også at skabe en større kulturel forståelse blandt yngre læger, som de kan tage med sig i deres daglige arbejde.Håbet er, at Sund Start kan bidrage til at mindske misforståelser og fremme sundheden blandt etniske minoritetsborgere og bidrage til en øget lighed i sundhed.

Kontaktoplysninger:
Sund Start, Region Hovedstaden: sundstarthovedstaden@gmail.com
Sund Start, Region Sjælland: sundstartsjaelland@gmail.com


SIS Aarhus
SIS Aarhus, er en undergruppe under Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS), og består af medlemmer af SIS med interesse for indvandrermedicin. Koordineringsgruppen består af PhD studerende Charlotte Dyrehave, infektionsmediciner Jane Agergaard, samfundsmediciner Anne Mette Fløe Hvass og infektionsmediciner Christian Wejse. Vi stiler mod at afholde lokale møder 1-2 gange pr semester om emner med fokus på migrantsundhed.

Kontaktperson:
Charlotte Dyrehave, cdu@clin.au.dk

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2024