Deltag i vores meningsfulde events

Deltag i vores meningsfulde events

Formålet med Selskab for indvandrersundhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

30. juni 2021 | 16:00

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Indvandrersundhed 2021
Onsdag den 30. juni 2021 kl. 16.00 – 17.30

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
  • Aflæggelse af regnskab for 2020, godkendelse af budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent v. Hanne Winther Frederiksen
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
  • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart og SIS Aarhus
  • Valg af formand/kvinde, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Tilmelding til Emilie Mai Anderberg på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest mandag den 28. juni 2021.

30. juni 2021 | 16:00

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2021