Lige rettigheder for alle flygtninge!

04. marts 2022

Lige rettigheder for alle flygtninge

Ruslands invasion af Ukraine i sidste uge har ifølge FN allerede resulteret i, at 1 mio. ukrainere er flygtet ud af landet. Danmark forbereder sig, som mange andre europæiske lande på at modtage disse flygtninge; forberedelser, som omfatter logi og adgang til sundhedsydelser, men også, at ukrainske flygtninge skal have adgang til hurtigt at komme på arbejdsmarkedet, starte i skole mm.

I Dansk Selskab for Indvandrersundhed bakker vi op om regeringens velvilje til at sørge for en god og hurtig modtagelse af ukrainske flygtninge, men vi savner tiltag, som skaber de samme rettigheder for andre grupper af flygtninge og asylansøgere, der allerede opholder sig i landet, men som ikke har samme adgang til sundhedsydelser eller samme mulighed for at tage arbejde eller gå i skole mv.

Store organisationer, som Dansk Flygtningehjælp og DIGNITY, har på sociale medier også været ude og gør opmærksom på, at de forsat står klar til at hjælpe flygtninge, uanset hvor de flygter fra, uanset race, religion, hudfarve, køn, seksuel orientering eller handicap. I Dansk Selskab for Indvandrersundhed tilslutter vi os, at flygtninge er flygtninge og bør have lige muligheder og rettigheder.

På vegne af Dansk Selskab for Indvandrersundhed

Kilder:

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2024