Corona rammer skævt - etnicitet og smitte

24. juni 2020

En række parametre gør, at etniske minoriteter kan være særligt sårbare under en viruspandemi. Denne rapport ser nærmere på nogle af disse forhold.

Coronavirussen var i begyndelsen i høj grad forbeholdt den veluddannede og globaliserede klasse, men fandt efter kort tid vej til de mindst privilegerede – herunder de etniske minoriteter.

Således bevægede virussen sig fra at ramme de rige kommuner i Nordsjælland med mange skiturister til at brede sig mest i ressourcesvage kommuner på Vestegnen. Samme tendens ses i udlandet, hvor de mindst ressourcestærke områder også er hårdest ramt.

I denne rapport ser IMR nærmere på forhold omkring bolig, beskæftigelse, helbred og fraværet af tilstrækkelige dansksproglige kompetencer, der er karakteristiske for udsatte etniske minoriteter i Danmark. Alt sammen forhold, der gør, at etniske minoriteter må betragtes som en gruppe, der kan være særligt udsat for smitte og/eller alvorlige COVID-19-sygdomsforløb.

I rapportens kapitler analyserer vi følgende:

  • Når flere bor sammen på mindre plads
  • Særligt eksponeret for smitte gennem job
  • Større risiko for alvorlige sygdomsforløb grundet dårligere helbred
  • Dårligere adgang til information om smitterisici og forholdsregler
  • Udsatte etniske minoriteters erfaringer fra coronaperioden
  • Manglede adgang til information om COVID-19 i Danmark
  • Afledte konsekvenser af manglende adgang til information

IMR har desuden gennemført 16 kvalitative interviews om problematikkerne med henholdsvis etniske minoriteter, som endnu ikke har tilegnet sig det danske sprog, fagpersoner og frivillige bydelsmødre, der arbejder med målgruppen til daglig.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at:

  • Sundhedsmyndighederne ved den næste epidemi/pandemi sikrer adgang til fyldestgørende og opdateret information til etniske minoriteter uden tilstrækkelige dansksproglige kompetencer.
  • Sundhedsmyndighederne ved den næste epidemi/pandemi sikrer effektiv adgang til isolation uden for hjemmet for personer, som ikke har mulighed for at isolere sig hjemme.

Kontakt os

sekretariat@indvandrersundhed.dk

Formålet med Selskab for indvandrersudhed (SIS) er at fremme sundheden blandt asylansøgere, flygtninge og andre indvandrere i bredeste forstand.

Øster Farimagsgade 5,

  |  

1014,

  København K

Dansk selskab for indvandrersundhed © 2023